A19 Faskontrast

Faskontrastmikroskop är ett sammansatt mikroskop som använder en speciell objektivlins med faskontrast och en skjutregl för faskontrast eller faskontrastkondensor för att få fram kontrast i ett prov utan att behöva fläcka provet. Genom att fästa faskontrastfästning kan vi uppgradera ett biologiskt mikroskopkomponentlaboratoriummikroskop till faskontrastmikroskop, som kan användas för att titta på bakterier eller blodkroppar eller något transparent prov