A13 Metallurgical

Metallurgical Microscope är ett sammansatt mikroskop som specifikt används i industriella miljöer för att se prover med hög förstoring (t.ex. metaller) som inte tillåter ljus att passera genom dem. Det kan ha sänt och reflekterat ljus eller bara reflekterat ljus. Det reflekterade ljuset lyser ner genom objektivlinsen. Metallurgiska inverterade mikroskop används för att visa metall eller fasta föremål som inte tillåter ljus att passera genom dem och är för stora för att placeras under ett upprätt metallurgiskt mikroskop. Metallurgiska mikroskop kan också använda mörkfält, faskontrast eller DIC-funktion för att få syn på specialprover.