A16 Lysrör

Fluorescerande mikroskop använder en bildteknik som möjliggör excitering av fluoroforer och efterföljande detektering av fluorescenssignalen. Fluorescensmikroskop kräver en kraftfull ljuskälla (100W kvicksilver eller 5W LED) och filterkuber till dikroisk spegel för att reflektera ljus vid önskad excitations- / emissionsvåglängd. Fluorescens produceras när ljus exciterar eller flyttar en elektron till ett högre energiläge, vilket genast genererar ljus med en längre våglängd, lägre energi och annan färg än det ursprungliga absorberade ljuset. Det filtrerade exciteringsljuset passerar sedan genom målet som ska fokuseras på provet och det emitterade ljuset filtreras tillbaka på detektorn för bilddigitalisering. Det används ofta inom biologi och medicin, liksom inom andra områden.