A23 kontinuerlig zoom

Kontinuerligt zoommikroskop, är stereomikroskop med objektiv contionus zoom, som kan zooma kontinuerligt som från 0,7x till 4,5x. Det krävde en mer komplicerad design i syfte att säkerställa att förstoringen i båda ögonen kan zoomas kontinuerligt och behålla samma kraft hela tiden. Parallellt optiskt zoomsystem möjliggör att fler funktionsfästen läggs till i den optiska banan, föredras mer av användaren än Greenough-zoomsystemet.