A1 föreningsmikroskop

Föreningsmikroskop, även känt som mikroskop med hög effekt (hög förstoring upp till 40x ~ 2000x) eller biologiskt mikroskop, som använder ett sammansatt linssystem, inklusive objektivlinsen (vanligtvis 4x, 10x, 40x, 100x), sammansatt av okularlinsen (vanligtvis 10x) för att erhålla en hög förstoring av 40x, 100x, 400x och 1000x. En kondensor under arbetsfasen fokuserar ljuset direkt i provet. Laboratoriemikroskop är vanligtvis uppgraderbart till mörkt fält, polariserande, faskontrast och fluorescerande, DIC-funktion för speciella exemplar.

De flesta tänker på ett biologiskt mikroskop när de hör termen sammansatt mikroskop. Detta är sant att ett biologiskt mikroskop är ett sammansatt mikroskop. Men det finns också några andra typer av sammansatta mikroskop. Ett biologiskt mikroskop kan också kallas ett ljusfält eller överfört ljusmikroskop.