A12-laboratorium

Laboratoriemikroskop, som sammansatt mikroskop på högre nivå, utformat för laboratorieforskning, daglig kontroll, institut och college-studie. Vanligtvis laboratorium designades med plan objektivt eller oändligt optiskt system, de flesta av dem kan uppgraderas med fullfunktionsfäste för att få syn på mörkt fält, polariserande, faskontrast, fluorescerande, DIC, metallurgiskt.