A17 Multivisning

Multi-Viewing Microscope, huvudsakligen utformad för undervisning och utbildning. Genom att ansluta 2 eller flera sammansatta mikroskop med optiska rörrör och stativ kan lärare dela sitt synfält i realtid under mikroskop till 2 ~ 10 elever. Med laserpekaren i synfältet, som styrs av läraren, är det enkelt att visa och lära eleven hur man arbetar i mikroskop eller studerar objekt tillsammans.